Pre nekoliko meseci napisala sam tekst u kome sam iznela svoje utiske o mestu papira u digitalnom svetu, za&protiv planiranja na papiru i uz mobilne aplikacije. Možda jesam subjektivna, ali, ne može se za...