Ove godine, po prvi put i na vaše zahteve, Planera je izdala datumirani planer za 2019.godinu. Da iznenađenje bude veće, traženi planer urađen je u saradnji sa umetnicom Natašom Kekanović čija je ilustr...