Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici i kupci,
Molimo vas da pažljivo pročitate odredbe i zakone koji se tiču Uslova korišćenja
https://www.planera.rs sajta pre nego što pristupite korišćenju sajta (uslovi definisani u
nastavku). Korišćenje sajta potvrđuje da ste u potpunosti saglasni sa navedenim uslovima.
Ukoliko korisnik i kupac ne prihvata navedene odredbe i zakone, i ne slaže sa dole navedenim
uslovima, upućujemo Vas da napustite, te ne pristupate i ne koristite našu internet stranicu
https://www.planera.rs
Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti potrošača, Kristina Ljubičić PR Planera Beograd svoje
cenjene kupce koji proizvode i usluge kupuju putem internet sajta https://www.planera.rs
obaveštava sledeće:

Uslovi korišćenja i prodaje

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za korišćenje internet stranice https://www.planera.rs i za
prodaju proizvoda i usluga iz prodajnog asortimana Kristina Ljubičić PR, Planera Beograd (u
daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.planera.rs (u daljem tekstu: Internet
stranica).
Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše prodajne Internet stranice smatra se
prodajom na daljinu.

Naručivanje

Kupovina proizvoda i usluga koji se prodaju putem Internet stranice se može izvršiti od strane
posetilaca sajta. Kupac proizvoda i usluga je posetilac Prodavnice Internet stranice koji odabere
barem jedan proizvod ili uslugu, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbinu, plati uplatom na račun ili
pouzećem (gotovinom prilikom dostave).
Kupci na internet stranici mogu biti samo punoletna lica.
Poručivanjem proizvoda i usluga kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom naručivanja – poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor na
daljinu između Trgovca i kupca.

Isporuka

Isporuka – usluge i digitalni sadržaji

U slučaju kupovine/ besplatnog preuzimanja digitalnih sadržaja (e-knjiga, radni listovi, online
kursevi i sl.), kupac dobija pristup digitalnom proizvodu mejlom.

Isporuka – fizički proizvodi

Naručeni fizički proizvodi od Trgovca dostavljaju se do ulaza u stambeni objekat kupca. Ukoliko
se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi
kupac, već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cele Srbije. Dostava se obavlja

putem dostavne službe JP Pošta – Post Express. Isporuka porudžbine je u roku od 5 radnih
dana. Rok dostave može biti i duži od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno
dostupni ili je kupac potvrdu o online kupovini dobio u toku vikenda ili državnih praznika.
Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja proizvoda potpiše otpremnicu, koju dostavna
služba uzima kao potvrdu o preuzimanju poručenih proizvoda.
Ukoliko kupac naručenu robu odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu Trgovac ima
pravo da traži nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu https://www.planera.rs su izražene u dinarima (RSD), bez
PDV. Kristina Ljubičić PR, Planera Beograd nije u sistemu PDV-a. Za sve porudžbine uzimaju
se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može
promeniti u svakom trenutku. Kupovina proizvoda i usluga uz posebne cenovne pogodnosti i/ili
uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Kupovina

Narudžbina i kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka-
ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Plaćanje

Kupci plaćanje mogu obaviti na sledeće načine:

uplatom na račun;
plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke (ova vrsta plaćanja je moguća
isključivo za fizičke proizvode)

Cena isporuke nije uključena u ukupan račun koji plaćate i dodatno plaćanje prilikom
preuzimanja pošiljke plaća kupac robe prema važećem cenovniku POST Express kurirske
službe.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Zaštita privatnosti korisnika

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka o kupcima se obavlja u skladu sa važećom zakonskom
regulativom. Prilikom registracije kupaca obavezno se unose samo neophodni, osnovni podaci
o kupcima i podaci neophodni za uspešnu realizaciju naše usluge. Dodatne podatke koji su
potrebni za bolje informisanje kupaca i kreiranje posebnih, prilagođenih ponuda, i u cilju
pružanja kvalitetne usluge, kupci unose opciono. Kupci u svakom trenutku mogu izmeniti ili
obrisati neki od podataka koji su uneli ili zatražiti brisanje svih ličnih podataka koje su uneli i koji
se čuvaju u našem sistemu. Svi podaci o kupcima i porudžbinama se strogo čuvaju i dostupni
su samo licima interno kod Trgovca i trećim licima sa kojima Trgovac sarađuje, a kojima su ti
podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kod Trgovca, kao i eventualna treća lica kojima
zbog obavljanja posla budu dostupni ovi podaci, odgovorni su za poštovanje načela zaštite
privatnosti.

Odustanak od kupovine na daljinu

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih
prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34.
i 35. Zakona o zaštiti potrošača.
Potrošаč ostvаruje prаvo nа odustаnаk od ugovorа izjаvom o odustanku od ugovora koju može
poslati i putem email-a na hello@planera.rs Izjаvа o odustаnku od ugovorа proizvodi prаvno
dejstvo od dаnа kаdа je poslаtа Trgovcu. Rok od 14 dаnа rаčunа se od trenutkа kаdа proizvod

dospe u držаvinu potrošаčа, odnosno trećeg licа koje je odredio potrošаč, а koje nije prevoznik.
Rok ističe protekom poslednjeg čаsа poslednjeg dаnа rokа.
Potrošač je pre narudžbine, putem sajta, obavešten o svim podacima u smislu 28. Zаkona o
zаštiti potrošаčа.
Ukoliko kupac utvrdi da proizvod nije odgovarajući, i želi da odustane od kupovine, potrebno je
da pošalje Trgovcu izjаvu o odustanku od ugovora na hello@planera.rs
Poručeni proizvod nije moguće menjati ukoliko je korišćen, odnosno prilikom povrata robe
obavezno je vratiti isti u ispravnom i nekorišćenom stanju, kao i u originalnom, neoštećenom
pakovanju.
Troškove transporta prilikom jednostranog raskida ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore
navedenih zahteva ne bude ispunjen, Trgovac neće biti u mogućnosti da prihvati zahtev kupca.
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca. Novac se kupcu vraća po
prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, nekorišćen i ispravan.
U slučaju odustanka, kada Trgovac utvrdi da je vraćeni proizvod ispravan, nekorišćen i
neoštećen, uplаte primljene od kupca, uključujući i troškove isporuke, vraćaju se nаjkаsnije u
roku od 14 dаnа od dаnа prijema izjave zа odustаnаk. U slučaju da je proizvod vraćen Trgovcu
oštećen, korišćen ili u neispravnom stanju kupac je isključivo odgovoran i trgovac će odbiti
vraćanje novca, a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada
je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana proizvod se više ne može vratiti.
Prilikom povrata robe obavezno je vratiti istu u ispravnom i nekorišćenom stanju i u originalno
neoštećenom pakovanju.
Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja
proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao
posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je
neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.
Trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva
potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.
Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne
dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju
kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Adresa za povraćaj proizvoda – robe

Kupac je dužan da vrati naručenu robu na adresu Trgovca: Janković Stojana 21, 11090
Beograd, o sopstvenom trošku, osim u slučaju ako je Trgovac isporučio pogrešnu robu ili
ukoliko je roba oštećena ili falična. U tim slučajevima će Trgovac snositi troškove povraćaja
robe.
Izuzeci od prava na odustanak od ugovora na daljinu
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, član 37, potrošač nema pravo da odustane od

ugovora na daljinu u slučaju kada je kupio proizvode – digitalne sadržaje kao što su e-knjige (e-
book), radni listovi (dokumenti, pdfovi).

Reklamacije

Reklamacije – fizički proizvodi

Prilikom preuzimanja pošiljke kupac je dužan da u prisustvu kurira proveri dostavljeni paket.
Ukoliko na dostavljenom paketu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) kupac nije
dužan da preuzme paket.
Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda i usluga u skladu sa važećim propisima.
Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, podrazumeva se da kupac uoči
postojanje nesaobraznosti proizvoda sa njenim svojstvima kako je to navedeno u pripadajućoj
deklaraciji, pogrešno obračunatu cenu i druge nedostatake, i o tome obavesti prodavca.
Reklamacije u vezi sa saobraznošću proizvoda, pogrešno obrаčunаtom cenom i drugim
nedostаcima, mogu se izjaviti na hello@planera.rs uz odgovarajući dokaz o kupovini.
Reklamacija treba da sadrži podаtke o podnosiocu (ime i prezime, adresa, broj mobilnog
telefona i e-mail adresu), podаtke o proizvodu, datumu prijema proizvoda, krаtkom opisu
nesаobrаznosti i zаhtevu iz reklаmаcije, kao i predlog kupca za rešenje po reklamaciji.
8 dana od prijema reklamacije je rok u kome Trgovac mora da odgovori na reklamacije.
15 dana od prijema reklamacije je rok za rešavanje reklamacija od podnošenja reklamacije.
Ako isporučeni proizvod nije saobrazan ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o
nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade,
opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor
u pogledu te robe.
U slučaju kada Trgovac nije u mogućnosti da proizvod za koji prihvataju reklamaciju zamene
adekvatnim, drugim primerkom, Trgovac se obavezuje da izvrši povrat sredstava Kupcu.

Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja pouzećem ili uplatom na tekući račun

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio preko tekućeg
računa ili pouzećem, Trgovac će povraćaj sredstava izvršiti uplatom na račun koji je kupac
naveo u izjavi reklamacije ili u izjavi o odustanku od ugovora na daljinu.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https://www.planera.rs predstavlja
intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo
korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https://www.planera.rs u komercijalne ili
u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.
Ukoliko želite da delite neki deo sadržaja sa ove Internet strane, za to je potrebna prethodna
pismena saglasnost Trgovca. Pismenu zaglasnost možete da zatražite slanjem emaila na:
hello@planera.rs

Odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstvenu odgovornost.

Trgovac ne garantuje da ova internet stranica, njegovi sadržaji, informacije ili podaci ne mogu
preneti viruse ili bilo šta što može imati štetan uticaj na vaše uređaje. Stoga, budite osigurani
odgovarajućim softverom za proveru i zaštitu od virusa, jer mi nemamo odgovornost ukoliko
dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja prilikom korišćenja, prenosa ili preuzimanja
informacija, sadržaja i podataka putem interneta.
Trgovac ne snosi odgovornost za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili
materijalnu štetu, gubitke, uključujući i dobit, ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili
nemogućnosti korišćenja bilo kojeg sadržaja dostupnog na Internet stranici.
Takođe, Trgovac nije odgovoran ako iz bilo kog razloga ne možete da pristupite ili koristite
internet stranicu.
Ukoliko zbog privremenih smetnji u funcionisanju internet stranice kupci nisu u mogućnosti da
pristupe digitalnom sadržaju koji su kupili a koji se nalazi na internet stranici, u tom slučaju će
Trgovac kupcima produžiti pristup sadržaju za srazmerni broj dana.
Saveti, ideje, preporuke koji se nalaze na portalu ne mogu se smatrati dovoljnom informacijom
za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.
Internet stranica Trgovca i stranice Trgovca na društvenim mrežama mogu, s vremena na
vreme, da sadrže linkove do i sa drugih veb-sajtova. Ovi sajtovi su u vlasništvu i upravljani su
od strane trećih lica nad kojima nemamo kontrolu. Vi pristupate i koristite ove sajtove uz
sopstvenu odgovornost i shodno vašim potrebama. Vi ste odgovorni za korišćenje proizvoda ili
usluga koje su dostupne na drugim sajtovima. Svi linkovi ka sajtovima trećih lica prikazuju se u
cilju vaše informisanosti. Trgovac ne prihvata odgovornost prema trećim licima, njihovim
proizvodima, uslugama, informacijama, mišljenjima, stavovima ili savetima (bez obzira na to da
li se nalaze na njihovim ili nekim drugim sajtovima). Trgovac nije odgovoran za bilo koji gubitak
ili materijalnu štetu koju možete pretrpeti ili učiniti vašim korišćenjem bilo kog sajta trećeg lica ili
za bilo koja dela, propuste, greške ili neizvršenja novčanih obaveza bilo kojih trećih lica u vezi s
njihovim sajtom.
Vaše korišćenje bilo kog sajta u vlasništvu trećeg lica regulisano je odredbama i uslovima
korišćenja, kao i politikom privatnosti koja se primenjuje na tom sajtu. Takvi uslovi korišćenja i
privatnosti mogu se razlikovati od naših uslova korišćenja i naših propisa privatnosti. Na vama
je da se osigurate i da se slažete sa uslovima korišćenja i privatnosti svakog sajta koji je u
vlasništvu trećeg lica, pre upotrebe takvog sajta. Mi nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili
štetu koju možete da pretrpite, ili napravite u vezi sa uslovima korišćenja ili politikom privatnosti
koja se primenjuje na bilo kom sajtu trećeg lica, ili za bilo koje radnje, propuste ili greške od
strane bilo kog trećeg lica u vezi sa uslovima korišćenja ili politike privatnosti tog sajta.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem robe putem sajta https://www.planera.rs koja nisu
uredjena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih propisa u
Republici Srbiji. Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim
putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u
Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz
objavu na https://www.planera.rs